Masuri inovative de ocupare și combatere a sărăciei și excluziunii sociale

Rezultate

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt:

R1 – 183 elevi si 183 parinti (membri GT) consiliati in vederea limitarii abandonului scolar; 183 dosare de consiliere (cate 1 dosar pentru 1 elev si 1 parinte).
R2 – 163 elevi (membri GT) participanti la programe remediale, 163 pachete papetarie (materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare); 163 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada a programelor remediale; 163 subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an.
R3 – 20 persoane (membri GT) participante la programe de tip ,,a doua sansa,,, 20 pachete papetarie (materiale direct atribuite sustinerii activitatilor de educatie si formare); 20 pachete hrana zilnica pe intreaga perioada programului de tip „a doua sansa”; 20 subventii acordate pentru elevi in valoare de 1800 lei / an.
R4 – 50 tineri (membri GT din categoria de varsta 16-25 ani) participanti la programe de ucenicie; 50 subvenþii acordate angajatorilor pentru ucenici pentru o perioada de 12 luni;
R5 – 720 membri ai grupului tinta participanti la programe de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 720 dosare de informare, consiliere, orientare si mediere pe piata muncii; 4 sedinte de informare / consiliere / orientare /mediere pe piata muncii pentru fiecare din cei 720 membri ai GT.
R6 - 650 persoane (membri GT) apartinand comunitatii marginalizate participante la programe de formare profesionala continua; 650 pachete de hrana zilnica pe parcursul intregului curs de calificare; 650 subventii pentru cursanți pe perioada derulării cursurilor; 650 contracte de formare incheiate cu participantii la cursuri
R7 – 225 locuri de munca subventionate; 225 locuri de munca create pentru membrii grupului tinta; acordarea a unui numar total de 225 subventii angajatorilor pe o perioada de 12 luni pentru persoanele angajate
R8 = 20 persoane (membri GT) asistate in vederea infiintarii unei afaceri, 20 persoane (membri GT) participante la curs de formare profesionala de initiere in competente antreprenoriale, selectarea a 20 planuri de afaceri in vederea initierii unei afaceri, 20 firme infiintate.
R9 = 20 micro-grant-uri acordate Imbunatatiri/beneficii reale: sprijinirea a 20 firme nou infiintate de catre 20 membri ai GT prin acordarea de subventii (micrograntu- uri); dezvoltarea unui microclimat antreprenorial local; crearea a cel putin unui loc de munca in cadrul unei firme nou infiintate; cresterea nivelului de trai si imbunatatirea calitatii vietii atat la nivel de comunitate dar si individual prin obtinerea de venituri a persoanelor angajate in cele 20 firme infiintate
R10 - 3 servicii functionale (servicii medicale, medico-sociale si sociale) care sunt sprijinite la nivel de comunitate marginalizata, 1 platforma sociala online, 1 echipa mobila multifunctionala Imbunatatiri/beneficii reale: toti membrii grupului tinta vor beneficia de cele 3 servicii sprijinite in cadrul comunitatii marginalizate, toti membrii GT vor fi informati cu privire la planificarea familiala, metode de preventie a aparitiei bolilor, prevenirea si combaterea violentei in familie, egalitatea de sanse si nediscriminarea, necesitatea implicarii active a femeilor pe piata muncii, integrarea in comunitate, prevenirea abandonarii copiilor de catre mamele singure sau de catre familiile cu foarte multi copii, metode si mijloace de crestere a calitatii vietii, igiena corporala, etc; prin sprijinirea serviciilor medicale, medico-sociale si sociale la nivelul comunitatii marginalizate, toti membrii grupului tinta vor primi in mod regulat pachete continand produse de igiena personala; platforma sociala online va face cunoscute problemele comunitatii marginalizate la nivel national
R11 - 3 parteneriate incheiate in cadrul Regiunii de dezvoltare a proiectului cu furnizori de servicii medicale / sociale / medicosociale
R12 – 33locuinte reabilitate; 50 panouri fotovoltaice montate, 1 comisie de locuire, 1 metodologie de selectare a familiilor care vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuire
R13 – 720 persoane (membri GT) asistate si sprijinite pentru reglementarea documentelor personale
R14 – 720 persoane (membri GT) sprijinite pentru reglementarea documentelor de asistenþa sociala
R15 – 3 ateliere de lucru "Grupurile marginalizate si incluziunea sociala"; 300 persoane (membri GT) participante la cele 3 ateliere tematice (100 persoane / 1 atelier); 1 parteneriat incheiat in vederea incluziunii in societate si pe piata muncii a cetatenilor din comunitatea marginalizata.
R16 - 3 ateliere de lucru "Imbatranirea activa tendinte la nivel national si European"; 300 persoane (membri GT) participante la cele 3 ateliere tematice (100 persoane / 1 atelier) 1 parteneriat incheiat in vederea facilitarii imbatranirii active si protectiei sociale a varstnicilor din comunitatea marginalizata
R17 - 3 ateliere de lucru "Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati; 300 persoane (membri GT) participante cele 3 ateliere tematice (100 persoane / 1 atelier); 1 parteneriat incheiat in vederea facilitarii incluziunii persoanelor cu dizabilitati din comunitatea marginalizata.
R18 - 3 ateliere de lucru "Protectia copiilor din comunitatile marginalizate"; 300 persoane (membri GT) participante la cele 3 ateliere tematice (100 persoane / 1 atelier); 1 parteneriat incheiat in vederea protectiei si promovarii drepturilor copilului in comunitatea marginalizata
R19 - 3 ateliere de lucru "Sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care traieste in zone defavorizate"; 300 persoane (membri GT) participante la cele 3 ateliere tematice (100 persoane / 1 atelier); 1 parteneriat incheiat in vederea facilitarii sanatatii mintale a copiilor si a adolescentilor din comunitatea marginalizata
R20 - 3 ateliere de lucru "Masuri active de reducere a abandonului scolar”; 300 persoane (membri GT) participante la cele 3 ateliere tematice (100 persoane / 1 atelier); 1 parteneriat incheiat in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii in comunitatea marginalizata
R21 - 6 Seminarii active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale; 150 de persoane (membri GT) (25 prsoane / seminar) participante la seminariile active si inovatoare pentru implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale
R22 - 36 luni de management al proiectului (monitorizarea proiectului, realizarea achizitiilor publice)
R23 - 1 eveniment lansare proiect, 100 participanti (membri GT) la evenimentul de lansare proiect, 1 eveniment finalizare proiect, 100 participanti (membri GT) la evenimentul de finalizare proiect, 1 website proiect, 200 ghiduri informative, 200 brosuri, 200 pliante, 200 afise, 200 mape, 200 pixuri, 200 bloc-notes, 3 roll-up, 1 banner

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Măsuri inovative de ocupare și combatere a sărăciei și excluziunii sociale” ID proiect: POCU/20/4/2/101898 Beneficiar: Oraş Baia Sprie, Județul Maramureş Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro