Masuri inovative de ocupare și combatere a sărăciei și excluziunii sociale

Echipa

 

Tabel centralizator resurse umane implicate in proiect conform Act aditional nr. 1

 

Numele Organizaţiei

 

ORAS BAIA SPRIE

 

Titlul proiectului

Masuri inovative de ocupare si combatere a saraciei si excluziunii sociale

 

Codul Proiectului

 

101898

 

 Nr. crt.

Nume şi prenume

Funcţia ocupată în

proiect

Categoria în care se încadrează expertul conform Orientari generale –nivel de remunerare/experienta

Entitatea

 

1.

FLOREAN-LENGHEL MIRCEA

 

Manager de proiect

 

Manager proiect <5 ani

Oras Baia Sprie

 

2.

 

COT HOLCZMANN ORSOLYA KINGA

 

Asistent medical  comunitar

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

3.

 

VULTUR MARIANA

Mediator sanitar

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

4.

LINGURAR SEVER-CODIN

 

Asistent social

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

  5.

ROPOTOAIA RAZVAN PAVEL

Expert servicii sociale juridice

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

  6.

HERMAN PARASCHIVA SORINA

 

Expert comisie locuire

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

  7.

 

POST VACANT

 

Expert comisie locuire

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

  8.

 

POST VACANT

 

Expert comisie locuire

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

  9.

 

DAN LAVINIA

 

Expert locuire

 

Expert <5 ani

Oras Baia Sprie

 

  10.

 

AVRAM DELIA MEDA

 

Personal didactic

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

11.

 

BOKOS ENIKO

 

Personal didactic

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

12.

MUNTEAN

MARCELA RODICA

 

Personal didactic

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

13.

SCHLESINGER

FLAVIA DIANA

 

Personal didactic

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

14.

SZTRELENCZUK IOLANDA

 

Personal didactic

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

15.

 

TITU NITA RODICA

 

Personal didactic

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

16.

 

POP ANAMARIA GABRIELA

 

Consilier scolar

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

17.

 

SMIEDT MIHAELA

ELENA

 

Personal didactic

a 2 a  sansa

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

18.

 

HITTER ANNAMARIA

 

Responsabil Partener 1

 

Expert <5 ani

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie

 

19.

 

NICOLAU ALEXANDRU

 

Responsabil Partener 2

 

Expert 5-10 ani

Avangarde Technologies Consulting

 

20.

 

LUNGAN

ALEXANDRA DIANA

 

Expert consiliere

orientare

 

Expert <5 ani

Avangarde Technologies Consulting

 

21.

 

CHIRCULESCU

ALEXANDRA MIHAELA

 

Expert consiliere

orientare

 

Expert <5 ani

Avangarde Technologies Consulting

 

22.

 

NICOLAU ADRIAN NICOLAE CATALIN

 

Expert ocupare

 

Expert <5 ani

Avangarde Technologies Consulting

 

23.

 

HOFER ALEXANDRU

 

Responsabil Partener 3

 

Expert <5 ani

Asociaţia Femeilor Active

 

24.

 

HOFER DAN

 

Expert antreprenoriat

 

Expert <5 ani

Asociaţia Femeilor Active

 

25.

 

VISTIG LAURA

 

Coordonator Program

Ucenicie

 

Expert <5 ani

Asociaţia Femeilor Active

 

 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Măsuri inovative de ocupare și combatere a sărăciei și excluziunii sociale” ID proiect: POCU/20/4/2/101898 Beneficiar: Oraş Baia Sprie, Județul Maramureş Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro