Masuri inovative de ocupare și combatere a sărăciei și excluziunii sociale

Activitatile proiectului

A1.1. Prevenirea abandonului scolar prin activitati de consiliere de tip parinte-elev-scoala
A1.2 Programe remediale de tip scoala dupa scoala in vederea reducerii riscului de abandon scolar pentru copii din comunitatea marginalizata
A1.3. Reducerea parasirii timpurii a scolii si alfabetizare prin programe de tip ,,a doua sansa"

A2.1. Ucenicie pentru tinerii de 16-25 de ani din comunitatea marginalizata
A2.2. Infomare, consiliere si orientare profesionala si mediere pe piata muncii pentru membrii grupului tinta din comunitatea marginalizata
A.2.3. Activitati de formare profesionala continua (calificare membri ai grupului tinta)
A.2.4. Subventionare angajatori pentru locuri de munca oferite membrilor grupului tinta

A.3.1. Asistenta si consiliere pentru demararea unei noi afaceri
A.3.2 Micro-grant-uri pentru înființarea de noi afaceri

A.4.1. Servicii medicale, medico-sociale si sociale destinate persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
A.4.2. Parteneriate cu societatea civila pentru solutionarea problemelor sociale ale comunitatii

A5.1 Selectarea familiilor ce vor beneficia de imbunatatirea conditiilor de locuit
A5.2. Lucrări de reabilitare locuinte si asigurare energie electrica alternativa pentru membrii comunitatii marginalizate

A6.1. Asistenta juridica in vederea reglementarii actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
A6.2. Asistenta juridica pentru reglementarea documentelor de asistenta sociala

A7.1. "Grupurile marginalizate si incluziunea sociala" – Ateliere de lucru pentru implicarea activa si voluntariat
A7.2 Ateliere de lucru "Imbatranirea activa tendinte la nivel national si European" pentru implicare activa, voluntariat
A7.3 Ateliere de lucru "Incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitati" pentru implicare activa, voluntariat
A7.4 Ateliere de lucru "Protectia copiilor din comunitatile marginalizate" pentru implicare activa, voluntariat
A7.5 Ateliere de lucru "Sanatatea mintala a copilului si a adolescentului care traieste in zone defavorizate" pentru implicare activa, voluntariat
A7.6 Ateliere de lucru "Masuri active de reducere a abandonului scolar" pentru implicare activa, voluntariat
A7.7 Implicarea membrilor comunitatii in problemele sociale prin organizarea de seminarii active si inovatoare

A8.1. Management operational si monitorizare
A8.2 Achizitii publice pentru proiect

A9.1. Eveniment de lansare si finalizare al proiectului
A9.2. Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare Titlul proiectului: „Măsuri inovative de ocupare și combatere a sărăciei și excluziunii sociale” ID proiect: POCU/20/4/2/101898 Beneficiar: Oraş Baia Sprie, Județul Maramureş Conţinutul acestor materiale aferente site-ului nu reprezintă obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro